» พยาบาลCCU 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์CCU
top
» พยาบาลห้องสวนหัวใจ 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พยาบาลสวนหัวใจ
top
» หัวหน้าวิสัญญี 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ขึ้นไป
 • มีใบวิสัญญี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานวิสัญญี
top
» หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานห้องผ่าตัด
top
» พยาบาลห้องผ่าตัด วิสัญญี Fulltime 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น1
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
 • มีใบผ่านการอบรมงานทางด้านวิสัญญีวิทยาและมีประสบการณ์ด้านวิสัญญีมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
top
» พยาบาลวิชาชีพ (ER,ไตเทียม,OR,LR) Full time ด่วนๆ หลาย อัตรา
คุณสมบัติ
 • อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
 • **ด่วนมาก **
top
» พนักงานผู้ช่วย ห้องผ่าตัด (ด่วน) หลาย อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยและได้รับใบรับรอง
 • สามารถปฏิบัติงานขึ้นเวรหมุนเวียนได้
 • มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
 • ***ด่วน****
top
» นักรังสีเทคนิค หลาย อัตรา
คุณสมบัติ
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาสาขารังสีเทคนิค 4 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเข้าเวรได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • **ด่วนมาก***
top
» ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิปวส สาขาเทคนิค/ ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิก หรือที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเข้าเวรได้
 • ทำงานนอกสถานที่ได้
top
» พนักงานผู้ช่วย ( WARD, ICU, ER,OR ) หลาย อัตรา
คุณสมบัติ
 • อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยอย่างน้อย 6 เดือน
 • หากมีประสบการณ์งานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้
top
» เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ(ประจำศูนย์หัวใจ) 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีใบขับขี่ สาธารณะ
top
» เจ้าหน้าที่ธุรการ **ผู้พิการ**ด่วน********* 3 อัตรา
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวส
 • เพศหญิง
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMicrosoft Office
 • ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • **เฉพาะผู้พิการขา ที่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ใช้ wheelchair **
top
» พนักงานผู้ช่วย NA หลาย อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • ผ่านการการอบรมหลักสูตรระยะสั้น / อบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
top
สมัครด้วยตนเองได้ที่... แผนกทรัพยากรบุคคล : 0-2901-8400-8 ต่อ 1201, 1302
e-mail : hrm@phatara-thonburi.com
 
 
Home About Us Services Contract Us Site Map
© Copyright 2006 Phatara - Thonburi Hospital. All rights reserved.