" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ขอเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตยุคเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความรักและความห่วงใย ถึงภาระของคุณแม่และครอบครัว จึงได้จัดโปรแกรมพิเศษสำหรับการมีลูก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ดูแลใกล้ชิดอบอุ่น สะอาด ปลอดภัย

 • สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้คุณแม่ทุกราย
 • กุมารแพทย์เป็นผู้ดูแลทารกตลอดการพักในโรงพยาบาล
 • รับการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติตน ระหว่างการตั้งครรภ์ และการเตรียมในการคลอด
 • บริการจัดทำสูติบัตร
 • ชุดของขวัญทารกแรกเกิด
 • ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน(โรคเอ๋อ)
 • รูปถ่ายลูกน้อยน่ารัก 1 ใบ (Polaroid)
 • รับสิทธิส่วนลด 10% (เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา) ในการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 2 ปี

คลอดเหมาจ่ายครอบคลุมรายการดังนี้

 • ค่าแพทย์ / พยาบาล
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอดปกติ
 • ค่าห้องสำหรับมารดาพร้อมอาหาร
 • ค่าห้องทารกแรกเกิด รวมค่าดูแลทารกปกติ
 • ค่าวิตามินเค สำหรับทารก เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติ
 • ค่ายาปฎิชีวนะ “Terramycin” สำหรับป้ายตาทารก เพื่อป้องกันการติดเชื้อนัยน์ตา
 • ค่าการฉีดวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี (HBV)เข็มแรก
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
 • กรณีคลอดปกติที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางรพ.จะคิดค่าบริการในอัตราคลอดเหมาจ่ายแบบผ่าตัดคลอด

รายการที่ไม่ครอบคลุมในการคลอดเหมาจ่าย

 • กรณีโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เดิม
 • ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด หลังคลอด/ผ่าตัดคลอด เช่น ครรภ์เป็นพิษ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด แพ้ท้องรุนแรง ตกเลือด ล้วงรก ฯลฯ
 • การตั้งครรภ์ผิดปกติเช่น ตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • กรณีทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังคลอด
 • ค่าวัคซีนตับอักเสบบี กรณีมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี (HBIG)
 • ค่าตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าตรวจอัลตราซาวด์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่รพ. บริการให้

ฝากครรภ์ และคลอดอุ่นใจที่ รพ.ภัทร-ธนบุรี