" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกอายุรกรรม

การบริการทางการแพทย์

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกอายุรกรรม


ตารางออกตรวจแผนกอายุรกรรม

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.สิทธิ์ ศรีวันทนียกุล
อายุรศาสตร์
08.00-17.00 * 08.00-17.00 08-00-17.00 08-00-17.00 * 12.00-20.00
นพ.สุพัตร อินทรภิรมย์
อายุรศาสตร์
09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00
นพ.กิตติพงษ์ ทองเนื้องาม
อายุรศาสตร์
17.00-20.00 * 17.00-20.00 17.00-20.00
พญ.จันทร์ยา ประเสริฐ
อายุรศาสตร์
17.00-20.00 * 17.00-20.00 ** 08.00-16.00
นพ.ยงยส หัถพรสวรรค์
อายุรศาสตร์
08.00-20.00 08.00-17.00
พญ.นันทนิจ ภู่อนุสาสน์
อายุรศาสตร์
08.00-17.00 08.00-17.00 * 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 *
นพ.สมวงศ์ วงศ์ธีรภัค
อายุรศาสตร์
17.00-20.00 17.00-20.00
นพ.ธนพล เขียวอ้น
อายุรศาสตร์
10.00-12.00
นพ.เมทะนี สงฆ์รินทร์
อายุรศาสตร์
08.00-17.00 08.00-17.00 * 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 * 08.00-12.30
พญ.วิกานดา ผลหมู่
อายุรศาสตร์โรคเลือด
17.00-20.00
นพ.ดนุสรณ์ วานิชกูล
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
17.00-20.00
นพ.ธภัทร ซ่อนกลิ่น
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
17.00-21.00
พญ.บุษยา ยาออม
อายุรศาสตร์โรคไต
08.00-17.00 12.00-20.00 08-00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.โอภาส ไตรตานนท์
อายุรศาสตร์โรคไต
13.00-16.00