" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ยงยส หัถพรสวรรค์

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรกรรม (Internal Medicine)

นพ.ยงยส หัถพรสวรรค์

Education


  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine) - คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
  • เวชศาตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (Preventive Medicine, Public Heath)
  • - ไม่มีเอกสาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-20.00 08.00-17.00*

* ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00-20.00