" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.นัทธมน สุวรรณนิพนธ์

จักษุแพทย์

Speciality
จักษุ (Ophthalmology)

พญ.นัทธมน สุวรรณนิพนธ์

Education


  • จักษุวิทยา (Ophthalmology) - คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จักษุ (Ophthalmology) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-20.00 08.00-16.00 08.00-20.00 08.00-17.00 08.00-12.00