" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ดนุสรณ์ วานิชกูล

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรกรรม (Internal Medicine)

นพ.ดนุสรณ์ วานิชกูล

Education


  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology) - ประกาศนียบัตรยัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคนิค(อายุรศาสตร์)
  • - โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามหาวิทยาลัย มหิดล

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-21.00