" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์

นพ.ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา Neurology

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  • ประสาทวิทยา (Neurology) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์