" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurology)

นพ.ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์

Education


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  • ประสาทวิทยา (Neurology) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09.00-12.00