" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.อรรถพล จันทร์ผ่องแสง

นพ.อรรถพล จันทร์ผ่องแสง

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Speciality
ออร์โธปิดิกส์ Orthopedic Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) - ศูนย์การแพย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิศสิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 08.00-17.00 น.
วันอังคารเวลา 08.00-17.00 น.
วันพุธเวลา 08.00-17.00 น.
วันพฤหัสฯเวลา 08.00-20.00 น.
วันศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์