" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นต.นพ.วาฑิต มุ่งการดี

สูตินรีแพทย์

Speciality
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics and Gynaecology)

นต.นพ.วาฑิต มุ่งการดี

Education


  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - The Fatima College of Medicine ประเทศฟิลิปปินส์
  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  • วุฒิบัตรสูตินรีแพทย์ - ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุยเดช

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00