" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นต.นพ.วาฑิต มุ่งการดี

นต.นพ.วาฑิต มุ่งการดี

สูตินรีแพทย์

Speciality
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา Obstertrics Gynaecology

Education
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - The Fatima College of Medicine ประเทศฟิลิปปินส์
  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  • วุฒิบัตรสูตินรีแพทย์ - ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุยเดช
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 08.00-17.00 น.
วันอังคารเวลา 08.00-17.00 น.
วันพุธเวลา 08.00-17.00 น.
วันพฤหัสฯเวลา 08.00-17.00 น.
วันศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์