" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.วารุณี เล็กคง

พญ.วารุณี เล็กคง

วิสัญญีแพทย์

Speciality
วิสัญญีวิทยา Anesthesiology

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 08.00-17.00 น.
วันอังคารเวลา 08.00-17.00 น.
วันพุธเวลา 08.00-17.00 น.
วันพฤหัสฯเวลา 08.00-17.00 น.
วันศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์