" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.วารุณี เล็กคง

วิสัญญีแพทย์

Speciality
วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)

พญ.วารุณี เล็กคง

Education


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00