" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.วราลี อักษรจินดารัตน์

พญ.วราลี อักษรจินดารัตน์

แพทย์เวชปฏิบัติ

Speciality
เวชปฏิบัติทั่วไป General Practitioner

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioner)
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธเวลา 17.00-21.00 น.
วันพฤหัสฯเวลา 17.00-20.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์