" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.ณัฐพล วรรณประเสริฐ

นพ.ณัฐพล วรรณประเสริฐ

ศัลยแพทย์

Speciality
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ Orthopedic Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ - ศูนย์การแพย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิศสิน
  • Hip & Knee Arthroplasty - ศูนย์การแพย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิศสิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 09.00-17.00 น.
วันอังคารเวลา 09.00-17.00 น.
วันพุธเวลา 09.00-17.00 น.
วันพฤหัสฯเวลา 09.00-17.00 น.
วันศุกร์เวลา 09.00-17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์เวลา 08.00-12.00 น.