" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ณัฐพล วรรณประเสริฐ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Speciality
ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)

นพ.ณัฐพล วรรณประเสริฐ

Education


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ - ศูนย์การแพย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิศสิน
  • Hip & Knee Arthroplasty - ศูนย์การแพย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิศสิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00