" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ประเสริฐ วังสตุรค

นพ.ประเสริฐ วังสตุรค

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Speciality
ออร์โธปิดิกส์ Orthopedic Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)
  • เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์เวลา 16.00-20.00 น.
วันอาทิตย์