" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ประเสริฐ วังสตุรค

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Speciality
ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)

นพ.ประเสริฐ วังสตุรค

Education


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)
  • เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
16.00-20.00