" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.ณัฐวดี ประสิทธิ์ไพศาล

พญ.ณัฐวดี ประสิทธิ์ไพศาล

สูตินรีแพทย์

Speciality
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ Maternal Fetal Medicine

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics and Gynaecology) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine) - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์เวลา 17.00-20.00 น.
วันอาทิตย์