" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์

นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์

สูตินรีแพทย์

Speciality
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ Maternal Fetal Medicine

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology)
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine)
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์เวลา 13.00-16.00* น.

ออกตรวจวันอาทิย์ที่ 1, 3 ของเดือน