" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.กานต์มณี สถิโรภาส

พญ.กานต์มณี สถิโรภาส

แพทย์เวชปฏิบัติ

Speciality
เวชปฏิบัติทั่วไป General Practitioner

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioner)
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 17.00-20.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์