" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.ธภัทร ซ่อนกลิ่น

นพ.ธภัทร ซ่อนกลิ่น

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร Gastroenterology

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology) - คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคารเวลา 17.00-21.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์