" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ธภัทร ซ่อนกลิ่น

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)

นพ.ธภัทร ซ่อนกลิ่น

Education


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology) - คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-21.00