" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.วัชรินทร์ ฉายากุล

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)

พญ.วัชรินทร์ ฉายากุล

Education


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต (Critical Care Medicine)

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00 08.00-12.30