" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.เฉลิมราช สหกโร

นพ.เฉลิมราช สหกโร

แพทย์ผิวหนัง

Speciality
ตจวิทยา Dermatologist

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ตจวิทยา (Dermatologist) - สถาบัน โรค ผิวหนัง
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคารเวลา 16.00-20.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์เวลา 16.00-20.00 น.
วันเสาร์เวลา 13.00-17.00 น.
วันอาทิตย์