" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

พญ.สุทธิรัตน์ สะระวงษ์

พญ.สุทธิรัตน์ สะระวงษ์

ศัลยแพทย์

Speciality
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ Urological Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery) - คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 16.00-19.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์