" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.สุทธิรัตน์ สะระวงษ์

พญ.สุทธิรัตน์ สะระวงษ์

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

Speciality
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา Urological Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery) - คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 16.00-19.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์