" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ชาวาลา ขาวละออ

นพ.ชาวาลา ขาวละออ

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์ Internal Medicine

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคารเวลา 08.00-17.00 น.
วันพุธเวลา 08.00-17.00* น.
วันพฤหัสฯเวลา 08.00-17.00 น.
วันศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.
วันเสาร์เวลา 08.00-17.00* น.
วันอาทิตย์

* วันพุธและวันเสาร์ ออกตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษชั้น 1