" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.เอกวิทย์ เจริญวานิช

นพ.เอกวิทย์ เจริญวานิช

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา Neurology

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurology) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์เวลา 13.00-17.00 น.

* ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน