" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

พญ.วิกานดา ผลหมู่

พญ.วิกานดา ผลหมู่

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์โรคเลือด Adult Hematology

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด ( Adult Hematology) - คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธเวลา 17.00-20.00 น.
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์