" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.สุรวุฒิ สฤษฏ์สิทธิพร

นพ.สุรวุฒิ สฤษฏ์สิทธิพร

ศัลยแพทย์

Speciality
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ Orthopedic Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) - รพ.ราชวิถี
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 09.00-12.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์