" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.สุรวุฒิ สฤษฏ์สิทธิพร

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Speciality
ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)

นพ.สุรวุฒิ สฤษฏ์สิทธิพร

Education


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) - รพ.ราชวิถี

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09.00-12.00 09.00-12.00