" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.เหรียญชัย นามมนตรี

นพ.เหรียญชัย นามมนตรี

ศัลยแพทย์

Speciality
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ Orthopedic Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) - รพ.ราชวิถี
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคารเวลา 17.00-20.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์เวลา 08.00-12.00* น.

* ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน