" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.ศิลป์ชัย วงศ์ตรีรัตนชัย

นพ.ศิลป์ชัย วงศ์ตรีรัตนชัย

ศัลยแพทย์

Speciality
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ Orthopedic Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) - รพ.ราชวิถี
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธเวลา 08.00-17.00* น.
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์เวลา 08.00-12.00** น.

* ออกตรวจวันพุธที่ 1,3,5 ของเดือน เวลา 08.00-17.00
** ออกตรวจวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.00-14.00
*** ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน