" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ศิลป์ชัย วงศ์ตรีรัตนชัย

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

Speciality
ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)

นพ.ศิลป์ชัย วงศ์ตรีรัตนชัย

Education


  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • - รพ.ราชวิถี

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-17.00* 08.00-12.00**

* ออกตรวจวันพุธที่ 1,3,5 ของเดือน เวลา 08.00-17.00
** ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน