" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.ศศิศ เที้ยธิทรัพย์

นพ.ศศิศ เที้ยธิทรัพย์

ศัลยแพทย์

Speciality
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ Orthopedic Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธเวลา 17.00-20.00 น.
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์เวลา 17.00-20.00 น.