" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.วิทยา ผ่องใส

นพ.วิทยา ผ่องใส

สูตินรีแพทย์

Speciality
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา Obstertrics Gynaecology

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology) - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 17.00-20.00 น.
วันอังคาร
วันพุธเวลา 17.00-20.00 น.
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์เวลา 08.00-20.00 น.
วันอาทิตย์เวลา 17.00-20.00 น.