" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.วิทยา ผ่องใส

สูตินรีแพทย์

Speciality
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology)

นพ.วิทยา ผ่องใส

Education


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology) - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00 17.00-20.00 08.00-20.00 17.00-20.00