" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.สุปรียา ไทยยานันท์

สูตินรีแพทย์

Speciality
สูตินรีเวช (Obstertrics Gynaecology)

พญ.สุปรียา ไทยยานันท์

Education


  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • - รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-17.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00