" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.พรธัช จารุพิศาลเลิศ

สูตินรีแพทย์

Speciality
สูตินรีเวช (Obstertrics Gynaecology)

นพ.พรธัช จารุพิศาลเลิศ

Education


  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • - รพ.ราชวิถี

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-17.00 12.00-20.00 08.00-17.00 08.00-20.00 08.00-17.00