" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

สูตินรีแพทย์

Speciality
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine)

นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

Education


  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine) - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
16.00-20.00