" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.มนต์ชัย สันติภาพ

นพ.มนต์ชัย สันติภาพ

สูตินรีแพทย์

Speciality
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ Maternal Fetal Medicine

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธเวลา 17.00-20.00 น.
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์