" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.มนต์ชัย สันติภาพ

สูตินรีแพทย์

Speciality
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine)

นพ.มนต์ชัย สันติภาพ

Education


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00