" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.สันติ ศรีเสริมโภค

นพ.สันติ ศรีเสริมโภค

สูตินรีแพทย์

Speciality
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา Obstertrics Gynaecology

Education
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology)
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์เวลา 12.00-14.00 น.