" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.นวชน สิริกาญจนพล

จักษุแพทย์

Speciality
จักษุ (Ophthalmology)

นพ.นวชน สิริกาญจนพล

Education


  • จักษุวิทยา (Ophthalmology) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จักษุแพทย์อนุสาขาต้อหิน - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • - ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-11.00