" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์

นพ.อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์

แพทย์เวชปฏิบัติ

Speciality
จิตเวชศาสตร์ Phychiatry

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุภาพจิตชุมชน (Preventive Medicine, Community Mental Health)
  • จิตเวชศาตร์ (Psychiatry)
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 17.00-21.00 น.
วันอังคารเวลา 17.00-20.00* น.
วันพุธเวลา 17.00-20.00* น.
วันพฤหัสฯเวลา 17.00-21.00 น.
วันศุกร์เวลา 17.00-20.00* น.
วันเสาร์เวลา 08.00-20.00* น.
วันอาทิตย์เวลา 08.00-20.00* น.

*ออกตรวจวันอังคาร คลินิกพิเศษ เวลา 17.00-20.00 น. OPD ผู้ป่วยนอก ชั้น2 เวลา 20.00-21.00 น.
*ออกตรวจวันพุธ คลินิกพิเศษ เวลา 17.00-20.00 น.
*ออกตรวจวันศุกร์ คลินิกพิเศษ เวลา 17.00-20.00 น. OPD ผู้ป่วยนอก ชั้น2 เวลา 20.00-21.00 น.
*ออกตรวจวันเสาร์ คลินิกพิเศษ เวลา 08.00-20.00 น. OPD ผู้ป่วยนอก ชั้น2 เวลา 20.00-21.00 น.
*ออกตรวจวันอาทิตย์ OPD ผู้ป่วยนอก ชั้น2 เวลา 08.00-17.00 น. คลินิกพิเศษ เวลา 17.00-20.00 น.