" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์

จิตแพทย์

Speciality
จิตเวช (Psychiatry)

นพ.อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์

Education


  • จิตเวชศาตร์ (Psychiatry) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุภาพจิตชุมชน (Preventive Medicine, Community Mental Health)

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-20.00 17.00-21.00 17.00-21.00 08.00-21.00 08.00-20.00