" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.ฐิตาภรณ์ ฤทธิรงค์สกุล

แพทย์เวชปฏิบัติ

Speciality
เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioner)

พญ.ฐิตาภรณ์ ฤทธิรงค์สกุล

Education


  • - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00