" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.พิทักษ์ วีระวัฒกานนท์

นพ.พิทักษ์ วีระวัฒกานนท์

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์ Internal Medicine

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) - ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine)
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯเวลา 17.00-20.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์