" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.พียดา ปาร์ค

รังสีแพทย์

Speciality
รังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology)

พญ.พียดา ปาร์ค

Education


  • รังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology)
  • - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.30-20.00 09.00-14.00*

* ออกตรวจวันเสาร์ที่ 1 ของเดือน