" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.วีระยศ เตชะเสน

รังสีแพทย์

Speciality
รังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology)

นพ.วีระยศ เตชะเสน

Education


  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine) - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • รังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology)

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09.00-14.00