" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.จุลพรรธ์น อินทรศัพท์

แพทย์ผิวหนัง

Speciality
ตจวิทยา (Dermatology)

นพ.จุลพรรธ์น อินทรศัพท์

Education


  • - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
  • - อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
13.00-19.00