" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

ทพ.ปณิธาน บุญจำรัส

ทันตแพทย์

Speciality
ทันตแพทย์ศาสตร์ (Dentist)

ทพ.ปณิธาน บุญจำรัส

Education


  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (Dentist) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • - คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
13.00-20.00 13.00-20.00 08.30-20.00 08.00-16.30* 08.00-16.30

* ออกตรวจวันเสาร์ที่ 3, 5 ของเดือน