" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.ชมมณี ทองนุ้ย

พญ.ชมมณี ทองนุ้ย

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรศาสตร์โรคเลือด Adult Hematology

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด ( Adult Hematology) - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคารเวลา 09.00-12.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์