" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.ชมมณี ทองนุ้ย

อายุรแพทย์

Speciality
อายุรกรรมโรคเลือด (Hematology)

พญ.ชมมณี ทองนุ้ย

Education


  • อายุรศาสตร์โรคเลือด ( Adult Hematology) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09.00-12.00