" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุล

จิตแพทย์

Speciality
จิตเวช (Psychiatry)

นพ.ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุล

Education


  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จิตเวชศาสตร์ (Phychiatry) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00*

* ออกตรวจวันศุกร์ที่ 2, 4 ของเดือน