" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

พญ.ฐิติมาพร ตั้งทรงศักดิ์กุล

กุมารเวช

Speciality
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)

พญ.ฐิติมาพร ตั้งทรงศักดิ์กุล

Education


  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
  • ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  • - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09.00-11.00