" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แพทย์ของเรา

นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์

กุมารเวช

Speciality
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infections Disease)

นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์

Education


  • กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine) - รพ.รามาธิบดี
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infections Disease)
  • - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00 08.00-20.00