" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์

นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์

กุมารแพทย์

Speciality
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ Pediatric Infections Disease

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เวชศาตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  • กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) - รพ.รามาธิบดี
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infections Disease) - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคารเวลา 17.00-20.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์เวลา 08.00-20.00 น.
วันอาทิตย์