" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ข้อควรปฏิบัติก่อนการตรวจสุขภาพ:
- งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ดื่มเฉพาะน้ำเปล่าบริสุทธิ์)
- การเก็บปัสสาวะควรปล่อยช่วงต้นทิ้งไปก่อนและเก็บเฉพาะช่วงกลาง