" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

รักษาภาวะยึดตัวของพังผืดใต้ลิ้นโดยกำเนิด