" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

ห้องคู่

ราคาห้องคู่

อุปกรณ์ภายในห้องพัก : เตียงปรับมือ, โทรทัศน์, กาต้มน้ำร้อน, โซฟา

ค่าห้อง 1,000 บาท
ค่าการพยาบาล 500 บาท
ค่าบริการ รพ.ผู้ป่วยใน 400 บาท
ค่าอาหาร(รวมอาหารว่าง) 300 บาท
Total Price
2,200 บาท

หมายเหตุ :
- ญาตินอนเฝ้าไข้ได้ 1 คน (เพศเดียวกันกับผู้ป่วย)
- การคิดค่าห้องจะนับเวลาตั้งแต่เข้ารับการรักษาครบ 24 ชม. เป็น 1 วันหลังจากนั้นเกิน 6 ชม. คิดเพิ่มเป็น 1 วัน
- ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการย้ายห้อง จะคิดอัตราค่าห้องที่ย้ายใหม่