" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

แผนกกุมารเวช

      ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด-15 ปี โดยกุมารแพทย์พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน รักษาโรค และให้คำแนะนำทางโภชนาการโดยแยกโซนการให้บริการเด็กที่ฉีดวัคซีนกับเด็กที่มีอาการป่วย พร้อมห้องให้นมแม่


      นอกจากนี้ยังช่วยดูพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของท่านเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย นอกจากนี้ทางแผนกกุมารเวช ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วยหรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก

การบริการทางการแพทย์

  • แพทย์เฉพาะทางพัฒนาการเด็ก : ตรวจประเมินและให้คำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย
  • แพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อในเด็ก
  • แพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ในเด็ก : บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆ เช่น หอบหืด แพ้อากาศ แพ้อาหารผื่นลมพิษ โดยเฉพาะการทำSkin Test และการเจาะเลือดเพื่อให้ทราบว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด พร้อมให้คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้
  • แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทั่วไป
  • แผนกนมแม่ : ดูแลคุณแม่หลังคลอดทุกท่านเพื่อให้ทารกได้ดื่มนมแม่สำเร็จอย่างน้อย 6 เดือน – 2 ปี

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
ติดต่อ : ชั้น 6 แผนกกุมารเวชกรรม
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400 ถึง 8 กด 6128, 6129

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกกุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจกุมารแพทย์

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.สิริกร สุรัตนวนิช
กุมารเวชศาสตร์
07.00-17.00 08.00-17.00 07.30-20.00 07.00-20.00
พญ.ณหทัย อภิราชกมล
กุมารเวชศาสตร์
08.00-20.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00
พญ.สุภัทรา วรรณประเสริฐ
กุมารเวชศาสตร์
09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 08.00-12.00
พญ.ฐิติมาพร ตั้งทรงศักดิ์กุล
กุมารเวชศาสตร์
08.00-11.00
พญ.ยุพร ทองจันทร์
กุมารเวชศาสตร์
08.00-20.00
นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
17.00-20.00 08.00-20.00
พญ.อุสาห์ เกตุจันทร์
กุมารเวชศาสตร์
17.00-20.00
พญ.พัชรพร บุณยัษเฐียร
กุมารเวชศาสตร์
08.00-17.00*
พญ.ภัทรดา ธานี
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
13.00-17.00
นพ.เชษฐ์ คล้ายอุดม
กุมารเวชศาสตร์
09.00-16.00
พญ.สุชาดา กิติศักดิ์รณกรณ์
กุมารเวชศาสตร์
09.00-16.00*