" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02-901-8400-8

บริการทางการแพทย์

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและเฉียบพลันด้วยการฟอกเลือด ล้างไต ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน.…

รายละเอียด